FOTOGALERIE

Květnové činnosti

Ať je léto nebo zima, ve školce je vždycky prima!

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE.

Besídka pro maminky

HREJ MUZIKO VŠECHNY NOTY, POD LINKOU I NA LINCE.

AŤ SI PRODŘU TŘEBA BOTY, BĚŽÍM PŘÁT SVÉ MAMINCE!

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, LÁSKY, USMÍVEJ SE POŘÁD A NEDĚLEJ SI VRÁSKY.

V pondělí 13.května zavládla v naší škole slavnostní atmosféra. Všechny naše děti vystoupily na besídce věnované všem maminkám.Rozhodli jsme se dát tentokrát prostor i našim mladším dětem. Všechny děti se snažily svým výkonem vyjádřit, jak mají rády své maminky.Děkuji všem dětem za snahu a píli s kterou celé vystoupení nacvičovaly a rodičům a prarodičům děkujeme za to, že přišli v hojném počtu. Váš zájem nás těší a je pro nás tou největší odměnou.

Pokud máte nějaké foto z vystoupení, byli bychom rádi, kdybyste nám je poslali na mail. Bohužel náš fotoaparát vypověděl službu, takže máme pouze pár fotografií, které nám nafotila paní Rosická, tímto jí moc děkuji!

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE.


Návštěva knihovny

V letošním školním roce jsme  poprvé zavítali do kroměřížské knihovny. Po vyluštění hádanky jsme zjistili, že si budeme povídat o Ondřeji Sekorovi. Nejprve jsme se seznámili s jeho tvorbou pro děti, dozvěděli se něco o jeho životě, potom jsme si poslechli pohádku o Ferdovi. Na závěr nechyběl kvíz, ve kterém jsme si zopakovali, které broučky už známe, a protože jsme už měli projektový den na toto téma, děti nám neudělaly ostudu. Úkoly plnily na jedničku, jsou to naše šikulky a my jsme na ně náležitě pyšné.

Tentokrát máme jen málo fotografií, jelikož jsme fotoaparát zapomněli ve školce. Naštěstí byla paní knihovnice tak hodná, že nám děti chvilku fotila při hraní.  Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE.

Čarodějnice v naší  škole

Vzhledem k blížící se tradici pálení čarodějnic se snažíme formou her a nabízených činností  přiblížit  dětem podstatu tradice. Děti se seznamují s její historií a společně probouzíme jejich tvořivost a fantazii.

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE.

18.4.-Projektový den Mravenec

Mravenec lesní je mimořádně užitečný druh hmyzu hubící velké množství lesních škůdců, a proto jsme pro děti připravili celý projektový den věnovaný tomuto užitečnému hmyzu. Děti se dozvěděly, že společenství mravenců je jedna velká rodina, v níž každý má své úkoly. K velké mravenčí rodině patří dělnice, samečci a jedna nebo několik královen. Královna žije v nejspodnějším patře mraveniště, jen jednou za život vylétne ven na svatební let, po spáření odhazuje křídla a zalézá do mraveniště, kde klade vajíčka, ze kterých se pak postupně stávají noví mravenci. Mravenčí chůvy vajíčka po snesení okamžitě odnášejí do komůrky s vajíčky. Z vajíčka se pak vylíhne drobná larvička. Tato larva ještě nemá oči, ani tykadla a nohy. Je zcela bezmocná a opatrují a krmí ji chůvy. Když se dostatečně nasytí, zakuklí se. Kukly potřebují pro svůj vývoj hodně tepla. Proto je chůvy vynášejí z hloubky do vyšších pater mraveniště, kde je tepleji. Z kukly se vylíhne nový mravenec. Na mravenci rozlišujeme hlavu s tykadly, kusadly a očima, tělo s šesti nohama a zadeček.

Činnosti:

Sestavování modelů a kartiček postupně za sebe v pořadí, jak se z vajíčka stane dospělý mravenec. Využití DUM na počítači-vývojová stadia mravence.

Pohybová hra (TV):Vývoj mravence- Vajíčko - děti se schoulí do klubíčka, larva - plazí se po zemi, kukla - lehnou na zem a válí sudy, Mravenec - lezou po čtyřech.

Hra na kukly- Děti se omotají toaletním papírem. Představují kukly, ze kterých se na pokyn vylíhnou přetrháním papíru mladí mravenci.

Výtvarná výchova: Děti (mladí mravenci) si vyrobily čelenku s mravenčími tykadly. Vytvořily na zemi z různě velkých stavebních kostek a jiných dílů různých stavebnic mraveniště s chodbičkami a komůrkami a hledaly v okolí mraveniště potravu.

Na závěr si děti vyzkoušely, jak mravenci poznají, jestli jsou ze stejného mraveniště. Rozeznávají se podle pachů a vůní. Příslušníci různých mravenišť jsou různě cítit. Děti dostaly pytlíčky s kořením a podle vůně hledaly své společníky. Venku pak pozorovaly mravence v přírodě.

Za velmi vydařený den musím poděkovat koordinátorovi ekologické výchovy, svým skvělým kolegyním a především našim dětem.Děti byly ukázněné, úspěšné a nadšené z celého průběhu programu a o to nám jde především.

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Návštěva Muzea Kroměřížska

A přišlo jaro! Se začátkem jara si v naší školičce všímáme znaků tohoto období, proměn přírody a počasí. Seznamujeme se s tradicemi svátků jara - Velikonoc. V pátek 12. 4. jsme také navštívili velikonoční výstavu v Muzeu Kroměřížska, kde se ve výrobcích a dekoracích tyto znaky jara objevovaly. Děti již na základě předchozích her a činností ze školky dobře porozuměly výkladu, který byl zaměřený na zvyky a obyčeje, jenž se vážou k jednotlivým dnům a upřímně projevovaly nadšení a údiv z celého programu, který si pro nás připravila paní Sedláčková. V rámci výstavy jsme si zasadili řeřichu a upekli jidášky. Návštěvy v Muzeu Kroměřížska jsou vždy inspirací a příjemným zážitkem, za který vděčíme paní Sedláčkové. Děkujeme!

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Dubnové činnosti

Naše školka, školička, pěkná je jak písnička.
Máme se tu všichni rádi, všichni jsme tu kamarádi.

Fotografie z dubnových činností, které  budou průběžně doplňovány si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE. Datumy vkládání fotografií: 1.4., 4.4.,5.4.,9.4., 11.4., 154.,16.4., 24.4


Pustíme si za vrátka exotická zvířátka

Téma tohoto týdne: Exotická zvířata.

Dnes jsme se vydali na výlet do ZOO. Vyjeli jsme autobusem a zažili spoustu dobrodružství. V naší Zoo nás čekala zvířátka, o kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí.

Naše Motto:

Kdy se děti smějí? Když je těší celý svět.Když mají co vyprávět.Když si spolu pěkně hrají a na sebe se usmívají. Když jim nikdo neublíží, duši mají bez potíží. Když se dílo podaří, mají úsměv na tváři.

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Karneval v naší škole


Hurá, hurá, už je tady! Dnes  se konal v naší MŠ  karneval! Během dopoledne se děti bavily různými soutěžemi, zpěvem, tancováním a přehlídkou masek. Děti se aktivně zapojovaly do všech soutěží a her a za výbornou práci byly také náležitě oceněny.  Myslím, že jsme si všichni karneval pořádně užili a těšíme se na příští!

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Projektový den u nás ve škole- Den Země

,,Třiďte odpad"- to už známe,ze všech stran to slyšíme. I když jsme jen malé děti, pomáhat se snažíme. Žlutá,modrá zelená,víme co to znamená!!!


Dnes jsme pro naše děti připravili projektový den s názvem Den Země. Cílem  tohoto dne bylo  upevňovat u dětí vztah k přírodě a životnímu prostředí ve spolupráci s odborníkem- koordinátorem ekologické výchovy. Jak dnešní den probíhal:

V ranním kruhu jsme v herně na zemi vyráběli zeměkouli.Následovalo povídání o životě na Zemi, o ohni, zemi, vodě, vzduchu.Země je to, po čem chodíme - hlína, písek, kameny, skály, hory.... Vzduch je to, co dýcháme. Je všude kolem nás, nemá žádnou barvu, nedá se chytit.Voda je průhledná tekutina, my v ní nemůžeme dýchat, nemá žádnou chuť ani barvu, dá se v ní plavat, je nezbytná k životu, žijí v ní živočichové, kteří nedýchají plícemi.Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. Povídáme si, kdy a jak oheň člověku pomáhá a kdy naopak škodí, na co si, při manipulaci s ním musíme dávat pozor. Následuje pohybová hra: Voda, oheň, blesk- sklidila neuvěřitelný ohlas.

Výtvarná výchova: S dětmi si vyrábíme svou zeměkouli ve skupinách nebo samostatně pomocí prstových barev. Přidáváme otisky rukou.

Třídění odpadu. Povídáme si, proč se odpad třídí, jaký to má význam... Využití IT - vysvětlení a zpětná vazba  2. Video na IT Smart notebook Třídění odpadu. Zkoušíme si sami třídit odpad. Závěrem dnešního dne byla pohybová hra na třídičku.

Za velmi vydařený den musím poděkovat koordinátorovi ekologické výchovy, svým skvělým kolegyním a především našim nejšikovnějším dětem za jejich snahu a kázeň. Ve třídě panovala velmi příjemná atmosféra, děti umí a to je samozřejmě především vaše zásluha, takže mé poděkování patří hlavně Vám rodičům.

Mgr. Hana Michová

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDENávštěva Muzea Kroměřížska

Dnes jsme se přenesli do období středověku a raného novověku.Dozvěděli jsme se, proč naše země dostala jméno Čechy a zažIli jsme spoustu dobrodružství v Muzeu Kroměřížska. Za velmi poutavý výklad, který zaujal i naše nejmenší děti a naprosto skvělou péči musíme poděkovat paní Sedláčkové. Už se těšíme na další setkání, které bude 12. dubna!!!

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Oslava MDŽ a pasování předškoláků na školáky

V sobotu 9.3.2019 nastal pro naše předškoláky významný den. Krátce po poledni totiž byli před rodiči, prarodiči, sourozenci a dalšími hosty slavnostně pasováni na školáky. Tuto událost jsme oslavili pásmem tanečků, písní a básniček. Přeji našim dětem ať ve svém životě mají možnost dělat věci, které je baví a jak nejlépe dovedou. Ať je na jejich cestě provází štěstí, zdraví, úspěchy a v životě ať si splní všechny své sny. Chtěla bych poděkovat rodičům našich dětí, kteří s námi spolupracují a jejichž podpora nám dodává sílu a energii do další práce.V sobotu to bylo znát. Velmi přátelská a milá atmosféra pro mne zůstane příjemnou vzpomínkou a zároveň velkou motivací.

Mgr. Hana Michová

Poděkování paní Večerkové:

 Za celý pegagogický tým mateřské školy Lutopecny i jménem našich dětí děkuji paní Večerkové za štědrý dar v podobě balíčků sladkostí pro naše děti.


Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE


Březnové činnosti

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Činnosti z týdne 18.2.-22.2.2019

Téma tohoto týdne : Povolání. Zkoušíme si čím budeme- kuchař, pekař, zedník, kadeřník, módní návrhář, lékař a zdravotní sestra.

V rámci činností ochutnáváme různé druhy pečiva a z vlastnoručně vyrobeného těsta tvoříme pečivo dle vlastní fantazie.

Co dělá moje maminka a tatínek Jaké povolání známe? Čím budu? Materiály: plast, textil, dřevo... Výtvarná činnost: Čím budu: tuš, vodovky, vytváření mozaiky. Hudební činnosti pro nejmenší, nácvik písně Kalamajka, Šel zahradník do zahrady, pracovní listy- předměty, které patří k povolání. Tanečky, písničky a básničky-příprava na vystoupení.

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Máme nový nábytek. Starý nábytek renovujeme.

Za nový botník a věšáky do koupelny vděčíme panu Petru Sedláčkovi ze Zlobic. Jeho práce si vážíme- děkujeme! Staré skříňky v herně jsme se rozhodli renovovat, myslím, že se nám to povedlo. Posuďte sami.

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Únor ve školce

Téma tohoto týdne: Z pohádky do pohádky. Děti se seznamují s pohádkovými postavami, hrajeme pohádkové písničky, cvičíme, hrajeme si, učíme se. Máme se pohádkově!

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Olympiáda na sněhu a činnosti ze dne 30.1.:

Pěvecký a taneční kroužek pro mladší i starší děti. M- geometrické tvary. Vv- téma Sněhulák, Tv - cvičení s hudbou. Prv - měsíce v roce, zimní počasí (starší děti), barvy (mladší děti.).

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Dramatizace pohádky v podání našich starších dětí a taneční hrátky s mladšími, logokroužek


Jednoduché taneční hry přispívají ke spolupráci ve skupině.  V tanečních hrách se dítě učí koordinovanému pohybu a překonává ostych. Tanec přináší radost, uvolňuje napětí a odbourává stres.  I naši mladší rádi a s chutí tancují. Jsou moc šikovní, máme z nich radost. O tuto radost se s Vámi rádi podělíme.

Starší děti si opět  připravily dramatizaci  pohádky O Koťátku, kterou si vymyslely a předvedly ji mladším dětem i s kulisami. Právem sklidily velký potlesk.

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Činnosti z dne 22.1.2019


Práce s dětmi: VV- Sněhuláci, Hv- zpěv oblíbených i nových písní,logochvilka, Tv-Inženýrský tanec,       grafomotorika

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Lednové činnosti u nás ve školce

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Třetí návštěva pana Forejta

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDEVánoční besídka

Ve středu 19. 12. 2018 proběhla v naší škole vánoční besídka. Snažili jsme se rodiče potěšit malou hudební nadílkou. Děti zpívaly, tančily i přednášely s takovým zaujetím, že z nich všichni rodiče měli jistě radost. Chtěla bych poděkovat dětem nejen za perfektní výkon, ale především za nadšení, s kterým celý program nacvičovaly, a také za to, že po celou dobu třídní besídky byly velmi ukázněné. Všichni jsme se rozcházeli plni pozitivních dojmů a vánoční nálady.

Mgr. Hana Michová

Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE

Divadlo Jana u nás ve škole

Dnes k nám opět dorazilo divadélko Jana v podání dvou skvělých herců. Herci si připravili  Čertovskou pohádku. I tentokrát měla pohádka výchovný cíl a děti se přitom náramně bavily.
  Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE.

S našimi čertíky jsou vždy žertíky

S odchodem podzimu a nástupem zimy do naší školky pravidelně zavítají čert, anděl a Mikuláš. Letos můžeme poděkovat paní Peškové, Mackové a Nevrlé. Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE.

Návštěva muzea v Kroměříži

Vánoční kouzlo starých časů na nás dýchlo v kroměřížském muzeu, kde nás přivítala paní Sedláčková. Za skvěle připravený program jí velmi děkujeme. Fotografie si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE.

Prosinec v naší školce

Fotografie z dopoledních činností v prosinci si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo ZDE.Druhá návštěva pana Forejta

Pan Forejt nám vysvětlil důležitost pravidelných preventivních prohlídek u zubního lékaře. Děti si vyzkoušely, jak správně pečovat o chrup. Program byl plný aktivit a poznatků a naše děti pracovaly s nasazením a zaujetím. Velkou pochvalu si také zaslouží za to, jak byly ukázněné.

Děkujeme panu Forejtovi za cenné poznatky! Těšíme se na další setkání!


Foto si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo klikněte ZDE.

Listopad ve školce

Foto z dopoledních činností, Martinského vystoupení, z kroužku SPORTOVNÍ HRY a dramatizace pohádky Boudo, budko si prohlédněte v tomto minialbu nebo klikněte ZDE

Martinské vystoupení v naší školce


Martin zamával svým pláštěm,bílý kůň ho nese v dál,

Sníh se tiše snáší na zem, kraj se bíle zachumlal.

V pátek dne 9. listopadu 2018 jsme společně oslavili svátek svatého Martina. Nejprve zhlédli diváci vystoupení plné říkanek a tanečků, které si děti parádně užívaly. V příjemné atmosféře pak proběhla výtvarná dílnička, kde si děti s pomocí rodičů vyrobily přívěšek koně svatého Martina. Úžasnou tečkou tohoto večera byl lampionový průvod plný soutěží, strašidýlek a překvapení. Všem rodičům děkujeme za účast, pomoc a organizaci této skvělé akce.

Tak Martine, teď je řada na tobě!

Foto si prohlédněte v tomto minialbu nebo klikněte ZDE.

Příprava na Martinskou besídku

Foto si prohlédněte v tomto minialbu nebo klikněte ZDE.

Sporovní hry-kroužek

Komu pro sport srdce tiká, koho láká čerstvý vzduch,

můžem citovat klasika-,, v zdravém těle, zdravý duch."

Foto z kroužku Sportovní hry si prohlédněte v tomto minialbu nebo klikněte ZDE.

Návštěva v muzeu

Dnes jsme měli možnost navštívit v Muzeu Kroměřížska výstavu ,, Vládci noci".

Do muzea Kroměřížska nás přilákala velmi zajímavá výstava. Jejím prostřednictvím jsme se seznámili s nočním životem zvířat. Když jsme vstoupili do místnosti překvapil nás medvěd, vlk, liška, kuna a mnoho dalších živočichů žijících nočním životem. Bylo to báječné dobrodružství!

Už abychom vyrazili zase. A kdy to bude? 5. prosince vyrazíme vstříc dalším dobrodružstvím. Tentokrát na Vánoční výstavu.

Už se moc těšíme!

Mgr. Hana Michová

Foto si prohlédněte v tomto minialbu nebo klikněte ZDE.U nás ve školce

Naše školka, to je školka, rádi do ní chodíme! Pěkně si v ní pohrajeme, novému se učíme.

Foto si prohlédněte v tomto minialbu nebo klikněte na odkaz ZDE

Mňam aneb jak nám chutná

foto si prohlédněte v tomto minialbu nebo klikněte na odkaz ZDE

Rekonstrukce naší zahrádky

Díky vstřícnosti našeho zřizovatele začala rekonstrukce naší školní zahrádky.

Děkujeme panu starostovi za podporu a pomoc.

Novou pergolu si můžete prohlédnout v minialbu -Podzim v naší školce

Podzimní procházka

  • další foto v minialbu nebo klikněte na odkaz ZDE nad minialbem Podzim v naší školce

Pohádka O veliké řepě

Hrajeme si, vytváříme, učíme se, cvičíme

  • další foto v minialbu nebo klikněte na odkaz ZDE nad minialbem Podzim

Podzim v naší školce

Další fotky si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo je najdete ZDE.

Návštěva v ZŠ Sýpky

Tak jako každý rok i letos se naši předškoláci vydali na návštěvu do ZŠ Sýpky. Hned při příchodu nás uvítaly sympatické, hodné a usměvavé paní učitelky, které si pro děti připravily program plný zábavy a zároveň učení. Navštívili jsme 1. i 2. třídy ZŠ. Společnými silami děti plnily různé úkoly. Na závěr jsme si všichni zazpívali a posadili jsme se do opravdových školních lavic.

Moji milí, už za rok budete umět číst, psát a počítat a já vám přeji hodně školních úspěchů!

Mgr. Hana Michová


Další fotky si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo je najdete ZDE

Podívejte, jak jsme šikovní


Další fotky si můžete prohlédnout v tomto minialbu nebo je najdete ZDE