Co je nového?

Plán akcí na 2. pololetí

PLÁN AKCÍ NA 2. POLOLETÍ

BUDE AKTUALIZOVÁN

LEDEN :

Olympiáda na sněhu, sáňkování( dle možností)

ÚNOR :

Karneval v MŠ, / rej masek, soutěže, zábava /

BŘEZEN :

9. 3. ve 14.00-Vystoupení k MDŽ v Obecním domě Měrůtky / předškolní děti /

12.3. V 15.30 - Třídní schůzka pro rodiče předškoláků

12.3. Muzeum Kroměřížska- výstava Čeští panovníci

-návštěva hotelové školy na Lindovce- zdobení perníků v cukrárně, prohlídka stájí

19.3.2019 Projektový den ve škole na téma : Den země- ekologická výchova ve spolupráci s koordinátorem EVVO

DUBEN-

Vítání jara - Vynášení smrtky / Moreny /

12.4.2019-  Velikonoční výstava- Muzeum Kroměřížska

15.4.2019 -   návštěva MŠ Zlobice, divadlo Jana- 45,- Kč

18.4. 2019 Projektový den ve škole na téma :  Mravenec- ekologická výchova ve spolupráci s koordinátorem EVVO

30.4.2019 v 15.30 hodin -TŘÍDNÍ SCHŮZKY


KVĚTEN

Vystoupení pro maminky k svátku matek

30.5.2019 návštěva MŠ Zlobice, divadlo Šikulka- 45,- Kč

ČERVEN :

Slavnostní rozloučení s předškoláky, pasování, soutěže

4.6.2019  - Luční radovánky- projektový den mimo školu v rekreačním areálu Kamínka

7.6.2019- Výlet ZOO Vyškov+ Dinopark, vstupné 140,-Kč+doprava 130-150 kČ, VYBÍRÁME 300,-


 

Sekce: AKCE VE 2. POLOLETÍ  ŠK. ROKU 2018/2019

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY,

KTERÉ PROBĚHNE V RÁMCI OSLAVY MDŽ


V SOBOTU 9.3.2019 V 14:00 HODIN

V OBECNÍM DOMĚ V MĚRŮTKÁCH

SRAZ VYSTUPUJÍCÍCH DĚTÍ 13.30

VYSTUPUJÍ: STARŠÍ DĚTI

VÍTÁNI JSOU I MLADŠÍ DĚTI JAKO DIVÁCI

Novinky:
Výuka flétny

Z důvodu zápisu, který proběhl mimo termín běžného zápisu ( květen) jsou naše předškolní děti zařazeny do pořadníku výuky. Výuka tedy začíná v momentě uvolnění kapacity.

  • ORGANIZACE VÝUKY

Možnost zakoupení zobcové flétny - cena cca 250,- Kč. Školné činí 600,- Kč za pololetí. V ceně školného jsou i noty.

Výuka probíhá 45 minut, předpokládaný termín výuky každý čtvrtek od 7:30 - 8:15.

Přejeme hodně uměleckých úspěchů!