Co je nového?

Plán akcí na 2. pololetí

Pokud chcete vědět, co plánujeme, přečtěte si prosím plán akcí na 2. pololetí.

Sekce: AKCE VE 2. POLOLETÍ  ŠK. ROKU 2018/2019

Rozsvícení vánočního stromečku v Lutopecnách

Dne 30. 11. 2018 se na návsi v Lutopecnách uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku s adventním jarmarkem. Rozsvícení stromu předcházel zpěv vánočních koled, za který mohu pochválit především naše děti. Paní Lízalová přivítala všechny přítomné, poděkovala všem, kteří se přišli podívat a také těm, kteří se na přípravě celé akce podíleli. Pak už jsme obdivovali osvětlení stromečku a krásný ohňostroj, který byl závěrečnou tečkou celé slavnosti. Poděkování patří paní Lízalové, která celou akci perfektně připravila, dále všem rodičům a členkám Českého svazu červeného kříže Lutopecny. Ti všichni se podíleli na přípravě vánočního jarmarku a věnovali vlastnoručně udělané výrobky. Do Vánoc zůstává pár dnů, které by neměly být jen obdobím příprav, úklidu, nákupů, pečení, ale i časem zamyšlení nad našimi životy. Pro děti je to ovšem čas velkého očekávání, spojeného s příchodem Ježíška. Proto den rozsvícení stromečku patří především našim dětem.

Jménem všech zaměstnanců naší školy Vám děkuji za vybraný obnos z vánočního jarmarku, který bude použit na nákup hraček pro naše děti a přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních, spoustu spokojenosti, zdraví, lásky a rodinného štěstí.

Mgr. Hana MichováNovinky:Aktuálně:

  • Začala rekonstrukce naší školní zahrádky - foto ve fotogalerii.

Výuka flétny

Z důvodu zápisu, který proběhl mimo termín běžného zápisu ( květen) jsou naše předškolní děti zařazeny do pořadníku výuky. Výuka tedy začíná v momentě uvolnění kapacity.

  • ORGANIZACE VÝUKY

Možnost zakoupení zobcové flétny - cena cca 250,- Kč. Školné činí 600,- Kč za pololetí. V ceně školného jsou i noty.

Výuka probíhá 45 minut, předpokládaný termín výuky každý čtvrtek od 7:30 - 8:15.

Přejeme hodně uměleckých úspěchů!