VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání

Při plánování činností sledujeme hlavní směry předškolního vzdělávání, kterých by mělo být u dítěte dosaženo naplňováním Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dítě by mělo získat a osvojit si pro život:

  • aktivní přístup k učení, kreativní myšlení, schopnost objevovat a poznávat

  • základy morálních hodnot v životě člověka a společnosti jako je zodpovědnost, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, rovnost všech lidí bez rozdílu rasy,národnosti a náboženství, individuální svoboda, nedotknutelnost lidských práv, úcta k životu, životnímu prostředí ke kulturnímu a historickému  dědictví

  • schopnost rozvíjet a poznávat svou osobnost, věřit sám sobě, uvědomovat si a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, schopnost spolupracovat