KROUŽKY V NAŠÍ MŠ

Sportovní hry- kroužek probíhá každé pondělí   9.00-10.00


Kluci a holky se mohou těšit na oblíbené míčové hry, ale také na nové a zajímavé hry s pomůckami, pomocí kterých se vyřádí a odreagují. Naším cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a kladný vztah k pohybové aktivitě. Náplní hodin jsou různorodé sportovní a pohybové hry či aktivity, odpovídající rozměrům tělocvičny. Kroužek nemá charakter tréninku a nemá za cíl dosažení špičkové sportovní výkonnosti, ale chceme, aby se děti uměly hýbat a aby se pro děti stal pohyb nedílnou součástí každého dne. Naše motto:

Komu pro sport srdce tiká, koho láká čerstvý vzduch,

může citovat klasika-,, v zdravém těle, zdravý duch."

Foto ve fotogalerii.


Taneční kroužek probíhá v dopoledních činnostech-

Taneční kroužek je pro děti skvělou motivací k pohybu a zároveň slouží k posílení a protažení těla. Kromě toho, že pohyb je obecně velmi zdravý, tanec dětem dává dobré morální základy. Naučí děti tvrdě pracovat, komunikovat a přizpůsobovat se. Prostě:

,, Chceme všecny přesvědčit, že jsme parta, která umí-zpívat, sporovat i zatančit!!"

Pěvecký koužek probíhá v dopoledních činnostech-naše motto:

Kdo jde světem na rtech s písní, zbytečně se nemračí,

vyrovná se s každou tísní, třebaže ho boty tlačí!!!!

 


Logohrátky

V logohrátkách rozvíjíme u dětí řečové dovednosti a jazykové schopnosti pomocí rozvoje zrakové a sluchové percepce, motoriky. Využíváme vhodných metod práce, které komplexně rozvíjí osobnost dítěte například metodu napodobování, vyprávění, rozhovoru, práce s obrázkem a didaktické hry. Zaměřujeme se na správnou výslovnost jednotlivých hlásek, rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, gramatiku jazyka a využití řeči v běžné komunikaci s ostatními dětmi. Do ranního kruhu zařazujeme sluchová, artikulační a dechová cvičení. Odpoledne individuálně pracujeme s dětmi.