PLÁN AKCÍ

Předpokládaný plán akcí na celý rok


LISTOPAD :  Světýlkový průvod - oslava dne svátku sv. Martina, Martinské vystoupení, výtvarná dílna

PROSINEC : Rozsvěcení vánočního stromu před MŠ

                     Návštěva Mikuláše a čerta s nadílkou

                     Vánoční posezení - pásmo vánočních básní, písní a koled pro rodiče

LEDEN :        Olympiáda na sněhu, sáňkování

ÚNOR :        Karneval v MŠ, / rej masek, soutěže, zábava /

BŘEZEN :    Vystupování k MDŽ v Měrůtkách / předškolní děti /

DUBEN : Vítání jara - Vynášení smrtky / Moreny /

                Hon na velikonočního zajíčka

KVĚTEN : Odpoledne pro maminky k svátku matek

ČERVEN : Slavnostní rozloučení s předškoláky, pasování na školáky, zábavné odpoledne na                   školní zahradě

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH AKCÍ NALEZNETE V SEKCÍCH JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCŮ.