Zápis do MŠ Lutopecny pro děti, které budou navštěvovat školu od školního roku 2019/2020

Zápis do mateřské školy Lutopecny

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 bude probíhat 15. 5. 2019 od 8.00 hodin do 16.00 hodin.

Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka školy  a to na základě řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (předtištěný formulář školy) a řádně vyplněného evidenčního listu- v případě přijetí. Žádost a evidenční list ke stažení zde-(viz níže). Tyto dokumenty lze případně vyzvednout osobně v mateřské škole v termínu od 15.4.-6.5.2019- viz informace k zápisu- níže.

Záznam lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho očkování je na žádosti- ( je třeba, aby lékař na žádosti zakroužkoval údaje v pořadí- ANO, ANO, NE).

Výsledky zápisu jsou v zákonné lhůtě vyvěšeny v MŠ i na webových stránkách školy.

Přednostní přijetí vyplývá ze zákona 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.


 V měsíci dubnu budete mít možnost s Vašimi dětmi navštívit mateřskou školu v rámci Dne otevřených dveří. Informace o tomto dnu jsou upřesněny  na plakátě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který je umístěný před školu a na webových stánkách školy ve formátu PDF-viz níže.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky, mailem nebo se za námi rovnou přijďte podívat.

NABÍZÍME :

CITLIVÝ PŘÍSTUP K DĚTEM, ADAPTAČNÍ REŽIM

 • Stomatologickou prevenci " Zdravý úsměv" s p. Forejtem
 • Návštěvy dětských divadelních představení a koncertů v Kroměříži, pracovních dílen v muzeu Kroměřížska
 • Kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • Přípravu předškoláků na vstup do ZŠ
 • Úzkou spolupráci s rodiči
 • Činnosti pěvecké, dramatizační, cvičení s dětmi, výtvarné činnosti, dostatečný pobyt venku,pracovní dílny
 • Logopedickou prevenci
 • KROUŽKY:

  • VÝUKA HRY NA FLÉTNU,
  • TANEČNÍ A PĚVECKÝ KROUŽEK,
  • LOGOPEDICKÝ KROUŽEK,
  • SPORTOVNÍ HRY,
  • KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA PRO PŘEDŠKOLÁKY OD DRUHÉHO POLOLETÍ


  Důležité informace


  Výsledky zápisu jsou v zákonné lhůtě vyvěšeny v MŠ i na webových stránkách školy.

  Přednostní přijetí vyplývá ze zákona 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.