PLÁN AKCÍ

PLÁN AKCÍ NA 2. POLOLETÍ

BUDE AKTUALIZOVÁN

LEDEN :

Olympiáda na sněhu, sáňkování( dle možností)

ÚNOR :

Karneval v MŠ, / rej masek, soutěže, zábava /

BŘEZEN :

9. 3. ve 14.00-Vystoupení k MDŽ v Obecním domě Měrůtky / předškolní děti /

-návštěva hotelové školy na Lindovce- zdobení perníků v cukrárně, prohlídka stájí

DUBEN-

Vítání jara - Vynášení smrtky / Moreny /

15.4.2019 návštěva MŠ Zlobice, divadlo Jana- 45,- Kč

KVĚTEN

Vystoupení pro maminky k svátku matek

30.5.2019 návštěva MŠ Zlobice, divadlo Šikulka- 45,- Kč

ČERVEN :

Slavnostní rozloučení s předškoláky, pasování, soutěže

Výlet do Těšánek, budeme vybírat asi 200,- Kč

..

Pozvánka

Vážení rodiče,

zase je tu čas Vánoc, dobré nálady a pohody,

ke které bychom chtěli přispět i my,

a proto Vás srdečně zveme na :

VÁNOČNÍ BESÍDKU

Besídka se koná 19.12.2018 v 15.30 ve třídě naší MŠ. Prosíme rodiče o malé občerstvení pro děti. Děkujeme.

Přijďte s dobrou náladou.

Těšíme se na Vás.